szdr okladka 57 2

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii PAN. Przez ostatnie pół wieku ukazywały się jako rocznik, od numeru XLIX wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej. To uznane w kraju i za granicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. W Studiach publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów.

Studia założone zostały w 1963 r. Pierwszym redaktorem naczelnym Studiów był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Gerber, kierownik Zakładu Historii Europejskich Krajów Socjalistycznych IH PAN. Zakład ten po latach przekształcił się w Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku, zaś od roku 2013 funkcjonuje jako Zakład Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku. Kolejnymi redaktorami Studiów byli prof. Jan Żarnowski, prof. Piotr Łossowski, prof. Marek Kazimierz Kamiński i prof. Andrzej Nowak. Obecnie pismo redaguje zespół pod kierownictwem dr. hab. Daniela Boćkowskiego, a w Radzie Redakcyjnej zasiadają tak wybitni reprezentanci światowej nauki historycznej, jak Natalia Liebiediewa, Kimitaka Matsuzato, Antony Polonsky, Timothy Snyder, Roman Szporluk, Jarosław Hrycak i Darius Staliunas. Członkiem Rady był zmarły w 2018 roku Richard Pipes. 

Pierwszy numer ukazał się w 1965 r. i nosił tytuł „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. W 1992 r. tytuł rocznika zmieniono na „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na liście ERIH PLUS oraz Index Copernicus (ICV 2018 = 93.38). Są też indeksowane w bazach CEJSHBazHumCEEOL, CEONPOL-IndexGoogle Scholar i Crossref

Studia wydawane są na zasadzie open access na licencji CC BY-ND i dostępne na Akademickiej Platformie Czasopism.

Na najnowszej liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" uzyskały 100 pkt. 

Studia realizowały 5-letni projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wydając co roku dodatkowy, anglojęzyczny numer czasopisma.

Studia realizowały 2-letni projekt MNiSW "Wsparcie dla Czasopism Naukowych" wydając dodatkowy, anglojęzyczny numer czasopisma.

Studia realizują projekt MEiN "Wsparcie dla Czasopism Naukowych" 2022-2024. 

ISSN 2353-6403 (on-line)

ISSN 1230-5057 (print)