Komitet Naukowy 

Iskra Bayewa
(Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Tadeusz Epsztein
(Instytut Historii PAN, Polska)

Jiřî Friedl
(Univerzita Obrany, Brno, Czechy)

Jarosław Hrycak
(Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)

Ēriks Jēkabsons
(Latvijas Universitāte, Łotwa)

Renata Król-Mazur
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Piotr Łossowski
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Wojciech Materski
(Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Irina Matiasz
(Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie, Ukraina; Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)

Kimitaka Matsuzato
(Uniwersytet Tokijski, Japonia)

Andrzej Nowak
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN, Polska)

Aleksandr Rupasow
(Petersburski Instytut Historii RAN, Rosja)

Timothy Snyder
(Uniwersytet Yale, USA)

Darius Staliunas
(Litewski Instytut Historyczny w Wilnie, Litwa)

Alicja Stępień-Kuczyńska
(Uniwersytet Łódzki, Polska)

Jacek Tebinka
(Uniwersytet Gdański, Polska)