Komitet Naukowy 

Iskra Bayewa
(Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Andrzej Essen
(Polska Akademia Umiejętności, Polska)

Jarosław Hrycak
(Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)

Natalia Liebiediewa
(Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)

Piotr Łossowski
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Wojciech Materski
(Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska)

Kimitaka Matsuzato
(Uniwersytet Tokijski, Japonia)

Antony Polonsky
(Prof em. Holocaust Studies, Brandeis University, USA);

Andrzej Nowak
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN, Polska)

Timothy Snyder
(Uniwersytet Yale, USA) 

Darius Staliūnas
(Litewski Instytut Historyczny w Wilnie, Litwa)

Roman Szporluk
(Prof. em., Uniwersytet Harvarda, USA)

Jacek Tebinka
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Romuald Wojna
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Elżbieta Znamierowska-Rakk
(Prof. em. Studium Europy Wschodniej UW, Polska)