Recenzenci

 

Iskra Baewa, Wiesław Balcerak, Piotr Biliński, Zbigniew Błaszczyk, Krzysztof Buchowski, Henryk Bułhak, Jan Jacek Bruski, Wiesław Caban, Antoni Marian Cetnarowicz, Jan Chodakiewicz, Andrzej Chodubski, Andrzej Chojnowski, Piotr Chomik, Andrzej Chwalba, Piotr Cichoracki, Stanisław Ciesielski, Andrzej Czarniakiewicz, Tadeusz Czekalski, Oleg Czistiakov, Joanna Darczewska, Anna Dąbrowska, Sneżana Dmitrova, Tadeusz Dubicki, Mirosław Dymarski, Jerzy Eisler, Tadeusz Epsztein, Andrzej Friszke, Joanna Gierowska-Kałłaur, Henryk Głębocki, Aleksander Głogowski, Michał Gnatowski, Stanisław Gregorowicz, Ryszard Gryz, Maciej Janowski, Eric Jekabsons, Dariusz Jeziorny, Agnieszka Kastory, Artur Kijas, David Kolbaia, Marek Kornat, Piotr Kołakowski, Mariusz Korzeniowski, Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Jakub Kościółek, Ewa Kowalska-Dąbrowska, Krzysztof Koźbiał, Maciej Koźmiński, Hubert Kuberski, Marcin Kwiecień, Anna Landau-Czajka, Paweł Libera, Dariusz Libionka, Aleksander Łaniewski, Oleg Łatyszonek, Jacek Luszniewicz, Włodzimierz Marciniak, Hanna Marczewska-Zagdańska, Grzegorz Mazur, Rimantas Miknys, Dominika Mikucka-Wojtowicz, Adam Miodowski, Eugeniusz Mironowicz, Witold Molik, Grzegorz Motyka, Lilla Moroz-Grzelak, Bogdan Musiał, Mieczysław Nurek, Ewa Orlof, Artur Patek, Krzysztof Pietkiewicz, Agnieszka Pospiszil, Andrzej Pukszto, Ryszard Radzik, Waldemar Rezmer, Jarosław Rubacha, Marek Rutkowski, Jan Rydel, Joanna Sadowska, Dusan Seges, Konstantin Semenov, Sławomir Sikora, Alina Skibińska, Grażyna Stachówna, Grażyna Stępień-Kuczyńska, Tomasz Stryjek, Beata Szubtarska, Andrzej Szwarc, Irena Stawowy-Kawka, Aleksander Srebrakowski, Witold Szulc, Jacek Tebinka, Oksana Voytyuk, Adam Wątor, Edward Walewander, Tomasz Wesołowski, Małgorzata Willaume, Zdzisław Julian Winnicki, Tadeusz Wolsza, Jakub Wojtkowiak, Mariusz Wołos, Lech Wyszczelski, Zoran Vučković, Grzegorz Zackiewicz, Anna Zapalec, Leszek Olgierd Zasztowt, Renata Zawistowska, Piotr Zwierzchowski, Jan Żaryn, Mirosław Żurawski vel Grajewski.

aktualizacja 16.09.2018