Redakcja

 

Daniel Boćkowski – redaktor naczelny 
(Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii PAN)

Tadeusz Epsztein – zastępca redaktora naczelnego
(Instytut Historii PAN)

Aleksandra Leinwand – sekretarz redakcji
(Instytut Historii PAN)

Jan Jacek Bruski
(Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Marek Furier
(Uniwersytet Szczeciński)

 

 

Ewa Bazyl - redaktor językowy (jęz. polski)

Grażyna Waluga - redaktor językowy (jęz. angielski)

Agnieszka Pospiszil - redaktor językowy (jęz. rosyjski)