Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Indeksacja

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na liście European Reference Index for the Humanities ERIH PLUS oraz Index Copernicus (ICV 2018 = 93.38). Są też indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, CEEOL, CEON, POL-Index, Google Scholar i Crossref.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności