Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX, XX i XXI wieku. W Studiach publikujemy również artykuły dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów. Poza historią interesują nas badania tego obszaru z zakresu nauk społecznych i kulturowych, a także artykuły łączące metody z kilku dyscyplin, m.in. wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych.

Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, stosunki międzynarodowe, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, sztuki filmowe i teatralne.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności