Ułatwienia dostępu

Skip to main content

2017
Jakub Wojtkowiak, Michał Gnatowski, Krzysztof Buchowski, Aleksander Srebrakowski, Elżbieta Znamierowska-Rakk, Lilla Moroz-Grzelak, Jacek Tebinka, Jerzy Eisler, Andrzej Nowak, Tadeusz Epsztein, Paweł Libera, Eugeniusz Mironowicz, Mariusz Wołos, Grzegorz Mazur, Edward Walewander, Artur Patek, Antoni Mironowicz, Zdzisław Julian Winnicki, Joanna Gierowska-Kałłaur, Oleg Łatyszonek, Ewa Cytowska, Renata Zawistowska, Sławomir Sikora, Grażyna Stachówna, Eugeniusz Mironowicz, Alicja Stępień-Kuczyńska, Piotr Cichoracki, Krystyna Gomółka, Włodzimierz Mędrzecki, Andrzej Chwalba, Marek Kornat, Włodzimierz Marciniak, Aleksander Srebrakowski, Zbigniew Błaszczyk, Tadeusz Wolsza, Jan Jacek Bruski, Tomasz Stryjek, Aleksander Łaniewski, Jacek Luszniewicz, Wojciech Materski, Andrzej Chodubski, Andrzej Nowak, Marek Kornat, Richard Pipes, Beata Szubtarska, Anna Zapalec, Eugeniusz Mironowicz, Jolanta Darczewska, Wojciech Materski, Marcin Kwiecień

2018
Maciej Koźmiński, Piotr Zwierzchowski, Andrzej Friszke, Ryszard Gryz, Konstantin Semenov, Oleg Czistiakow, Włodzimierz Borodziej, Andrzej Chwalba, Aleksander Głogowski, Aleksander Srebrakowski, Eryk Jekabsen, Wanda Krystyna Roman, Witold Molik, Adam Wątor, Przemysław Adamczewski, Stanisław Ciesielski, Jarosław Rubacha, Antoni Marian Cetnarowicz, Ryszard Radzik, Jerzy Eisler, Tadeusz Dmochowski, Andrzej Chwalba, Andrzej Nowosad, Krzysztof Koźbiał, Włodzimierz Mędrzecki, Sergii Gladyshuk, Daniel Boćkowski, Tadeusz Wolsza, Wojciech Materski, Dariusz Jeziorny, Włodzimierz Borodziej, Andrzej Chwalba, Tadeusz Czekalski, Sneżana Dymitrowa, Dariusz Libionka, Alina Skibińska, Oksana Voytuk, Jakub Kościółek, Tomasz Stryjek, Grzegorz Motyka, Tadeusz Dubicki, Agnieszka Małgorzata Kastory, Krzysztof Piotr Pietkiewicz, Agnieszka Pospiszil, Radosław Żurawski vel Grajewski, Marek Rutkowski

2019
Zofia Zielińska, Adam Danilczyk, Zbigniew Eugeniusz Niebelski, Henryk Głębocki, Tadeusz Epsztein, Leszek Zasztowt, Anna Krwawicz, Piotr Ugniewski, Adam Bosiacki, Piotr Ugniewski, Maria Czeppe, Jacek Wijaczka, Michał Zwierzykowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Grzegorz Hryciuk, Tomasz Stryjek, Magdalena Żakowska, Iwona Anna Ndiaye, Maria Pasztor, Jacek Tebinka, Eugeniusz Niebelski, Wiesław Caban, Hubert Łaszkiewicz, Marek Hałaburda, Joanna Gierowska-Kałłaur, Oleg Łatyszonek, Włodzimierz Mędrzecki, Jarosław Adam Moklak, Krzysztof Buchowski, Aleksander Srebrakowski, Artur Markowski, Magdalena Kozłowska, Wojciech Kosiedowski, Monika Wojtas, Dariusz Jeziorny, Tomasz Bugaj, Grażyna Świętochowska, Ewa Ciszewska, Waldemar Rezmer, Maria Pasztor, Michał Jerzy Zacharias, Adam Pieczewski, Andrzej Smolarczyk, Zbigniew Siemiątkowski, Janusz Pezda, Piotr Mikietyński, Jacek Chrobaczyński, Roman Wysocki, Grzegorz Motyka

2020
Mirosław Filipowicz, Dariusz Szpoper, Tomasz Ciesielski, Maciej Trąbski, Albin Głowacki, Michał Gnatowski, Anna Jach, Stanisław Gregorowicz, Artur Pasko, Krzysztof Buchowski, Bogdan Góralczyk, Dominik Héjj, Małgorzata Hanna Karpińska, Andrzej Szabaciuk, Jadwiga Teresa Kiwerska, Bogusław Pacek, Mikołaj Chaustowicz, Andrzej Chwalba, Ryszard Radzik, Eugeniusz Mironowicz, Zbigniew Ryszard Romek, Bogusław Gogol, Janusz Adamowski, Arkadiusz Żukowski, Zbigniew Mieczysław Libera, Andrzej Jekaterynczuk, Władysław Piotr Wlaźlak, Jan Zbigniew Lewandowski, Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Oleg Łatyszonek, Katarzyna Duda, Andrzej Edward Chojnowski, Grzegorz Piotr Hryciuk, Urszula Marta Oettingen, Joanna Irena Szymoniczek, Marek Kornat, Andrzej Mania, David Kolbaia, Zaur Gasimov, Ewa Ciszewska, Anna Szczepańska – Dudziak, Krzysztof Buchowski, Piotr Łossowski, Veselin Popov, Antonina Zhelyazkova, Grzegorz Berendt, Ewa Wiatr, Magda Lorena Cárdenas, Jana Javakhishvili, Aleksander Srebrakowski, Leszek Olgierd Zasztowt, Wojciech Niedziela, Rafał Ciesielski

2021
Eugeniusz Mironowicz, Barbara Stoczewska, Witold Stanisław Szulc, Ewa Maria Stasiak-Jazukiewicz, Paweł Wawryszuk, Michał Jerzy Zacharias, Grzegorz Radomski, Adam Sawicki, Tomasz Koziełło, Stanisław Stępka, Piotr Franaszek, Rafał Marcin Matera, Mariusz Korzeniowski, Paweł Olszewski, Leszek Olgierd Zasztowt, Jacek Zieliński, Wiesław Władyka, Mariusz Wołos, Dariusz Miszewski, Jacek Legieć, Wojciech Materski, Przemysław Adamczewski, Witold Stanisław Szulc, Ewa Maria Stasiak-Jazukiewicz, Zbigniew Leszczyński, Krzysztof Ruchniewicz, Tadeusz Epsztein, Andrzej Tadeusz Szmyt, Grzegorz Motyka, Mariusz Zajączkowski, Larysa Leszczenko, Anatoliy Kruglashov, Arkadiusz Czwołek, Halina Świeboda, Adriana Katarzyna Dudek, Wanda Jarząbek, Zenon Marian Stachowiak, Cecylia Leszczyńska, Ryszard Michalak, Dariusz Góra, Bożena Płonka-Syroka, Bożena Halina Urbanek, Ēriks Jēkabsons, Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska, Jacek Knopek, Grzegorz Kucharczyk

2022
Stefan Dudra, Norbert Kasparek, Jacek Legieć, Stanisław Andrzej Wiech, Krzysztof Komacki, Grzegorz Piotrowski, Tadeusz Wolsza, Roman Wysocki, Tadeusz Epsztein, Andrzej Jan Przegaliński, Agnieszka Orzelska-Stączek, Konrad Amadeusz Świder, Piotr Mickiewicz, Marek Pietraś, Mirosław Dymarski, Irena Stawowy-Kawka, Grzegorz Mazur, Tomasz Stryjek, Grzegorz Motyka, Marek Wojnar, Krzysztof Buchowski, Zdzisław Julian Winnicki, Аниперков Вадим, Mikołaj Tarkowski, Czesław Osękowski, Waldemar Żebrowski, Mirosław Dymarski, Konrad Sebastian Morawski, Krzysztof Przybyszewski, Marcin Polakowski, Krzysztof Buchowski, Joanna Gierowska-Kałłaur, Bożena Urbanek, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Anna Supruniuk, Włodzimierz Mędrzecki

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności